startsida

Välkommen till MILJÖROSEN – Första steget mot certifiering med Miljöbyggnad!

Miljöcertifiering har hittills i första hand handlat om nya byggnader. Med MILJÖROSEN kan befintliga byggnader systematiskt förberedas för certifiering med systemet Miljöbyggnad.

MILJÖROSEN ger klart besked om byggnadens miljöegenskaper och förberedelse till certifiering

  • Beskriver byggnadens miljöstatus
  • Ger förslag till effektiva miljö- och energiåtgärder
  • Är också en metod för systematisk styrning av förvaltningens miljöarbete
  • Förbereda befintliga byggnader för certifiering med det svenska systemet ”Miljöbyggnad”. Det fungerar så här!

Bild på plakett – INTYG för byggnad som miljöinventerats och bedömts enligt kriterierna för Miljörosen.

 

Ny informationsbroschyr om pilotprojekt Dragarbrunn här:Redovisning av pilotprojekt för miljöcertifiering enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad med avstamp i Miljörosen.

Se också SGBC:s nyhet   Dragarbrunn certifierat i Miljöbyggnad – från Miljöstatus till Miljöbyggnad

Testa OR-koden i bifogat dokument. På den plakett/intyg som erbjuds till de fastigheter som miljöinventerats och bedömts enligt kriterierna för Miljörosen erhålles resultatet direkt med avläsning av QR-koden via appen för detta på din smartphone.

Senaste nyhetsbrevet,  2013-10-03,  hittar du det här.