Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad

  • Ett certifieringssystem baserat på svenska normer och värderingar
  • En metod att styra byggnadens miljöegenskaper
  • Ett sätt att kommunicera byggnadens miljöegenskaper mot marknaden
  • Ger ett 10-årigt bevis på byggnadens miljöprestanda
  • Ett kostnadseffektivt system

Certifiering med Miljöbyggnad går till så här!

Inför certifiering med Miljöbyggnad kan du dra nytta av redan gjorda miljöinventeringar enligt MILJÖROSEN