Certifiering genom Sweden Green Building Council

Steg i certifieringsprocessen:
1. Registrering
2. Ansökan skickas in
3. Granskning av ansökan
4. Bekräftelse av certifieringsresultat
5. Certifiering

En certifiering i Miljöbyggnad är giltig i maximalt tio år eller tills byggnaden förändras så att certifieringsresultatet påverkas.

Certifiering med Miljöbyggnad går till så här!