Testklassning med MILJÖROSEN´s webbverktyg

Testklassningen omfattar 4 klassningsområden och 29 miljöaspekter och går till så här

1. Genomgång eller uppdatering av Miljörosens inventeringsfrågor
2. Inmatning i webbverktyget
3. Beräknad Miljöklass enigt byggnadens aktuella status
4. Förslag på åtgärder för högre miljöklass (blåmarkerade)