energirosen

ENERGIROSEN

Energirosen kan användas som ett generellt verktyg i samband med energikartläggningar, där man slutgiltigt ska kunna välja mellan att genomföra en energikartläggning eller en energideklaration.

Energirosen har samma upplägg som Miljörosen och omfattar ca 30 energirelaterade frågor kompletterade med ca 15 relevanta innemiljöfrågor.

Brister identifieras av besiktningsmannen som ger förslag på energieffektiviseringsåtgärder,kostnader och koppling till eventuellt renoveringsbehov. Åtgärdsförslag utvärderas ur ett LCC-perspektiv och rangordnas.

Resultat presenteras i rapporter, energi- och innemiljörosor och ett certifikat. Dessutom genereras automatiskt en ifylld energideklaration.