foreningen

Föreningen

Miljöstatus MFB
Ekonomisk förening

Föreningens syfte är att främja utvecklingen och tillämpningen av Miljöstatus för byggnader.

Juridiska eller fysiska personer som har intresse av miljöinventering av byggnader eller miljöanpassning av sin fastighetsförvaltning kan bli medlemmar.

Föreningen har till ändamål att verka för att Miljöstatus för byggnader blir en allmänt accepterad metod inom svensk fastighetsförvaltning. Föreningen medverkar därför bl a i mässor och seminarier, skriver artiklar och annonserar i tidskrifter samt tar fram marknadsmaterial i olika former.

Olika intressenter hos förening i tillväxt
Miljöstatus för byggnader bildades 1997 av tio företag.