foreningen

Styrelsen

Fredrik Holmström
Ordförande, medlemsansvarig
Hifab AB
Telefon: 070-2030128
E-post: Fredrik.Holmstrom@hifab.se

Hans Wallström (suppleant)
Vice ordförande
Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Telefon: 010-448 12 57
Mobil: 070-606 80 43
E-post: hans.wallstrom@skanska.se

Gustav Johansson
Utbildning, sekreterare
WSP Environmental
Telefon: 010-722 80 83
E-post: gustav.johansson@WSPGroup.se

Joakim Nordemo (suppleant)
Kvalitetsansvarig
Bengt Dahlgren AB
Telefon: 08-5
E-post: joakim.nordemo@bengtdahlgren.se

Thomas Gustafsson (suppleant)
Marknad, Ekonomiansvarig

TQI
Telefon: 08-567 021 28
Mobil: 0709- 13 21 28
Fax: 08-567 021 01
E-post: tomas.gustafsson@tqi.se