Bli medlem i Miljöstatus

Fastighetsägare/förvaltare

– Byggnaden miljöinventerad på ett systematiskt sätt.
– Bra underlag och komplement till att gå vidare med certifiering enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.
– Enkelt att bedöma möjlig miljöklass för Miljöbyggnad.
– Dekal att anslå i entré som visar att byggnaden är miljöstatusinventerad.
– Kan användas vid försäljning.
– Kan användas vid uthyrning.
– Kan användas vid hyresgästanpassning.
– Nytta vid underhållsplanering.

Konsult

– Du får tillgång till ett effektivt och mordernt webbverktyg för din miljöbesiktning med 60-tal väl utarbetade miljöfrågor aktuella för olika typer av fastigheter.

– Protokoll och övrig information som erhålls ur webbverktyget underlättar både ev. miljöcertifiering och kommunikation med fastighetsägare/förvaltare om t.ex. kommande miljöåtgärder.

Se/läs mer här: http://www.miljostatus.se/certifiering/sa-har-blir-miljostatusinventeringen-ett-underlag-i-miljoklassningen/

Spännade utveckling!

Idag finns i webbverktyget en funktion som hjäper dig i ansökan om certifiering för Miljöbyggnad. Under 2014 breddar vi detta till att gälla även BREEAM och LEED,  samt utvecklar versionshantering för anpassning av verktyget för kommande versioner av Miljöbyggnad.


Vad kostar det?
Insatsavgift är 15 000 kr och är samma för alla. (kan ses som ett aktiekapital)
Inträdesavgift: 10 000 kr – Konsultföretag 1-5 personer, Fastighetsbolag <100 000 kvm
15 000 kr – Konsultföretag 6-19 personer, Fastighetsbolag 100 000-500 00 kvm
20 000 kr -Konsultföretag =>20 personer, Fastighetsbolag >500 000 kvm
Den årliga avgiften bestäms av föreningsstämman men har under senare år varit maximerad till 15 000 kr, 20 000 kr och 25 000 kr för respektive storlek på medlem.

Sist men inte minst: Du/ni får möjlighet att vara med och påverka utvecklingen mot ett HÅLLBART BYGGANDE genom att delta i föreningen arbete!

För ytterligare information:
ordf  Hans Wallström, tel: 010-448 12 57,  e-post: hans.wallstrom@skanska.se
eller
admin/kansli Göran Tengå, tel: 070-5700056,  e-post: info@miljostatus.se