miljorosen

MILJÖROSEN

Fungerar så här!

  • Beskriver byggnadens miljöstatus
  • Ger förslag till effektiva miljö- och energiåtgärder
  • Är en metod för systematisk styrning av förvaltningens miljöarbete
  • Ger förslag till åtgärder för att miljöklassa byggnaden enligt systemet Miljöbyggnad.

Arbetet görs i tre steg

1. Miljöinventering
2. Bedömningar, mätningar och inmatningar
3. Utvärdering och åtgärdsförslag

MILJÖROSEN är också ett sätt att förbereda befintliga byggnader för certifiering med det svenska systemet ”Miljöbyggnad”. Läs mer!

NYHET: Miljöstatusföreningens utvecklingsgrupp har nu uppdaterat Miljörosen med nya krav enligt Miljöbyggnad – Handelslokaler.  Miljörosen täcker nu in alla typer av byggnader som kan certifieras enligt Miljöbyggnad.

 

Bilden visare en sammanställning av fastighetsbeståndet för delområde inomhusmiljö. Ett medelvärde togs fram för beståndet och jämfördes med högsta respektive lägsta miljöklass för respektive miljöparametrar i beståndet.Grön yta = medel i valt bestånd
Röd = sämst i valt bestånd
Blå = bäst i valt bestånd