miljorosen2

Certifieringsunderlag från MILJÖROSEN

Rapporten som genereras i Miljörosen omfattar alla Miljöbyggnads indikatorer och frågorna som är kopplade till Miljöbyggnad är markerade med Miljöbyggnads logga i webbverktyget och i rapporten.

Miljörosrapporten tillsammans med bilagor enligt SGBCs redovisningskrav skickas in till SGBC för granskning och slutgiltig certifiering.