miljorosen2

Databearbetning

Resultatet av inventeringen läggs in i ett webbverktyg för bearbetning. Ur detta tas sedan en serie diagram, s.k. Miljörosor, fram.

I verktyget går det att sammanställa data från flera fastigheter. På så sätt kan du på ett överskådligt vis bedöma hela fastighetsbestånd och vidta och följa upp åtgärderna.