miljorosen2

Förslag till miljöförbättringar i byggnaden

Brister och åtgärdsförslag
Här redovisas identifierade brister och föreslagna åtgärder, sorterade efter när de behöver åtgärdas. De frågor som påverkar miljöklassning enligt Miljöbyggnad är markerade med Miljöbyggnads symbol.

Kostnaderna inkluderar material och arbetskraft med ett påslag om 35 % för byggherrekostnader. Angivna kostnader är grova uppskattningar och avspeglar endast en kostnadsnivå som bör analyseras noggrannare om de ska användas i budgetsammanhang.