utbildning

Utbildning

Ingen utbildning är planerad.
– Inbjudan
– Kompetenskrav
– Program
– Kursanmälan

.

 

Över 700 miljöinventerare har utbildats och godkänts på MILJÖROSEN.

120 har genomgått utbildning för användning av programvaran ENERGIROSEN®

Inventering och bedömning enligt Miljöstatusmetoden förutsätter viss grundkompetens, specialutbildning och att godkänt prov avlagts.

Utbildningen tillhandahålls av företag som godkänts av föreningen. Utbildningen sker under två dagar och kursen uppfyller CMFs kravspecifikation vilket också är ett krav för att kunna bedöma indikatorn ”Fuktsäkerhet” och ”Sanering av farliga ämnen” i Miljöbyggnad.

Kursprogram (generellt)